Järjestäjistä

Lions-club Vihti/Hiidenvesi toimii Naistenmessujen järjestäjätahona yhteistyössä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Lions-järjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön ja palvelutoiminta kohdistuu apua tarvitseville; niin nuorille kuin vanhemmille.
Kaikki Lions-toiminta tapahtuu "Me palvelemme"-hengessä.
Aktiviteeteista saadut varat luovutetaan lyhentämättöminä avustustoimintaan. Merkittävinä kohteina ovat olleet nuorten harrastusten tukeminen mm. musiikin, kuvataiteiden ja liikunnan parissa.
Suomen Lions-liitto ry:n ohjesäännön mukaan perheenjäsenten osallistuminen klubien palvelutoimintaan on Lions-toimintaan kuuluvaa ja liiton organisaaton puitteissa tapahtuvaa toimintaa.
LC-Vihti/Hiidenvesi Ladyt on vuonna 1978 perustetun LC Vihti/Hiidenvesi ry:n puolisotoimintaa, mutta tapahtuma järjestetään tiiviissä yhteistyössä Lions-veljien kanssa.

 


Yhteistyökumppanina messujärjestelyissä toimii Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Luksia järjestää ammatillista koulutusta. Niinpä messutapahtuma toimii oivallisena oppimistapahtumana, niin ravintolakokkien ja -tarjoilijoiden opinnoissa, kuin asiakaspalvelussa toimivien matkailuasiantuntijoiden opinnoissakin. Tulevat turvallisuusvalvojat opettajineen toimivat liikenteenohjaajina ja yöllisissä vartiointitehtävissä. Media-alan opiskelijat auttavat markkinointitoimissa. Rakennusalan opiskelijat ovat monena vuonna rakentaneet Lionsien arpajaisten päävoiton: leikkimökin.